Dokumenty potrzebne do kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy to popularne narzędzie bankowe, z którego skorzystało w Polsce osiemdziesiąt procent posiadaczy kont bankowych. Kredyt gotówkowy jest stosunkowo łatwo dostępny, ale aby się o niego starać musimy przygotować stosowne dokumenty.

Warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o sam kredyt, to formalności przy zaciąganiu go nie ma zbyt wiele. Ponieważ są to standardowe produkty banku, to cała procedura jest już wystandaryzowana i w większości przypadków wygląda tak samo. Niezbędnym dokumentem jest oczywiście ten, który potwierdza naszą tożsamość. Na jego podstawie bank określi naszą tożsamość, a także wiek oraz narodowość. Musimy bowiem wiedzieć, że kredyt może zaciągnąć tylko osoba pełnoletnia, posiadająca meldunek w Polsce. Dodatkowo bank na podstawie naszego numeru PESEL sprawdzi, czy dana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników. Bank może również sprawdzić historię kredytową zawartą w Biurze Informacji Kredytowej. Czyli, jeśli w przeszłości mieliście jakieś zaległości w spłatach, to bank bez wątpienia to wychwyci wyłącznie na podstawie weryfikacji dowodu osobistego. W takim przypadku istnieje niestety duża szansa, że kredytu po prostu nie otrzymamy. Dlatego tak ważne jest regulowanie w terminie swoich zobowiązań. Oczywiście dokument, który przeniesiemy do banku, musi być ważny. Instytucja kredytowa sprawdza również, czy podana seria i numer nie zostały wcześniej zastrzeżone, na przykład z powodu kradzież.

Oprócz dokumentu tożsamości musimy też donieść zaświadczenie o dochodach. Poza informacją o wysokości miesięcznych poborów pracodawca musi nam również potwierdzić zatrudnienie, rodzaj umowy i czas jej wygaśnięcia. Nie dotyczy to jedynie umów na czas nieokreślony. Jako zaświadczenie może też służyć odcinek renty lub emerytury wraz z decyzją o jej przyznaniu. W przypadku przedsiębiorców, prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, należy dostarczyć wszelkie dokumenty dotyczące firmy, a zwłaszcza zysków przez nią osiąganych. Musimy też liczyć się z koniecznością dostarczenia zaświadczeń z ZUS i US.

Polecane  Kredyt gotówkowy – komu się przyda?