Minimum formalności

Rodzinny wyjazd na wakacje zazwyczaj wiąże się ze sporym wydatkiem. Może się zdarzyć, że domowy budżet okaże się niewystarczający – w tej sytuacji z pomocą przychodzi bankowy kredyt gotówkowy.

Minimum formalności

Uzyskanie kredytu gotówkowego to przedsięwzięcie, które można sfinalizować nawet w ciągu jednego dnia, zakładając rzecz jasna, że potencjalny kredytobiorca posiada niezbędne dokumenty.

Nietrudno zauważyć, że zdecydowanie łatwiej w kwestii stricte formalnej mają osoby, które korzystały z kredytów gotówkowych tudzież innych produktów o charakterze pożyczkowym i terminowo spłaciły własne zobowiązania.

Pierwszym krokiem, który pozwala uzyskać kredyt gotówkowy, jest poprawne wypełnienie wniosku kredytowego. Działanie to można wykonać za pośrednictwem internetu, co ważniejsze, wypełniony dokument także można wysłać drogą elektroniczną. We wniosku, poza danymi osobowymi, należy wykazać źródła dochodu, wskazać miejsce zatrudnienia wraz z dokładnym adresem, a także określić miesięczne obciążenia domowego budżetu. Na tej podstawie podejmowana jest wstępna decyzja w kwestii finalizacji przedsięwzięcia pożyczkowego.

Gotówka

Jak wskazuje nazwa produktu bankowego, kredyt gotówkowy wypłacany jest w postaci gotówki – kredytobiorca może odebrać środki w oddziale banku lub wskazać numer rachunku bankowego, na który zostaną one wpłacone. Co ważniejsze, nie ma konieczności wskazywania docelowego przeznaczenia kredytu.
Spłata zadłużenia następuje w miesięcznych ratach, ustalonych podczas podpisywania umowy. Kredytobiorca zobligowany jest do terminowego regulowania należności – brak terminowej spłaty może skutkować problemami w przypadku kolejnych wniosków o kredyt czy pożyczkę, także w innych bankach.

Polecane  Oferty kredytowe w bankach

Warto jednak pamiętać, że w przypadku przejściowych problemów ze spłatą kredytobiorca może wnioskować o wydłużenie okresu spłaty, co automatycznie oznacza mniejsze raty miesięczne lub poprosić o przerwę w spłacie, nie dłuższą niż sześć miesięcy – w tym czasie kredytobiorca reguluje wyłącznie odsetki. Są to narzędzia zgodne z literą prawa, które nie wpływają negatywnie na historię kredytową danej osoby.